Docente

Anne Marijn Koppen (1985, Nederland) werkt sinds 2012 als docente Nederlands in Berlijn. Met talig in het diepe springen heeft ze ervaring: op haar vijftiende woonde ze een uitwisselingsjaar lang in Nagoya, Japan en leerde Japans – niet uit een boek, maar met handen en voeten: wijzen, fronsen, vragen, na-apen.

Deze buitengewone ervaring maakte dat ze zich voor talen ging interesseren. Na haar afstuderen aan de Rietveld Academie, waarvoor ze een verzameling korte verhalen en een scriptie over taal als instrument schreef, leefde Anne Marijn in Parijs, Japan en Berlijn. Zowel in Nederland als in Berlijn werkte Anne Marijn als docent aan kunstzinnige en sociale projecten met jongeren, schreef en illustreerde ze voor en over lesmethoden en gaf Nederlandse les. In Berlijn werkt ze op dit moment als zelfstandig docent.

Anne Marijn: “Lesgeven is prachtig werk. Omdat je samen met je studenten steeds opnieuw in de stof duikt en spannende, onverwachte vragen krijgt voorgelegd, blijf je leren. Ik vind het een fantastische uitdaging om voor elke individuele student een passende lesmethode en passend materiaal te vinden, zodat hij of zij de lesstof vanuit zijn of haar eigen nieuwsgierigheid kan benaderen.

Mijn missie is geslaagd als de studenten plezier aan het leren beleven, zich de lesstof op creatieve en onderzoekende wijze eigen weten te maken en, naarmate ze vooruitgang boeken, zich steeds zelfverzekerder uit kunnen drukken.”

Anne Marijn ontving een stipendium van het Goethe Instituut Amsterdam en een beurs van het Erasmus Young Entrepreneurs Programma. Ze spreekt – naast Nederlands – Duits, Engels en Japans.